ประวัติสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

August 31, 2022 admin 0

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นนิติบุคคลเอกชนประเภทสมาคมกีฬา ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459 อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเข้าร่วมมากับสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2468 และได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2497